DSpace Repository

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

 

Bu koleksiyon MSGSU Mimarlık Fakültesinin yayınlamış olduğu kitap, dergi, konferans bildirileri vb. yayınların tam metinlerini içermektedir.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Şahin, Meltem (Mimar Sinan Üniversitesi, 1999-05)
  Yapıların deprem etkilerini en az hasarla atlatması ve depremden sonra da ayakta kalmasını sağlamak amacıyla bazı yapı koruma sistemleri geliştirilmiş, ve bunların bazıları da uygulamaya konmuştur. Burada incelenecek yapı ...
 • Aytıs, Saadet (Mimar Sinan Üniversitesi, 1999-05)
  Gelişen teknolojinin bir sonucu olarak, çağdaş binaların güvenlik kontrol sistemleri ve bina otomasyon uygulamalarında da büyük yenilikler gözlenmektedir. Kontrol sistemlerinin başında kartlı ve şifreli giriş sistemleri ...
 • Eşsiz, Özlem; Özgen, Aydan (Mimar Sinan Üniversitesi, 1999-05)
  Yapı ve yapım alanındaki teknolojik gelişmeler, yeni yapı sistemleri, yeni yapım teknikleri ve yeni malzeme olanaklarını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı High Tech kavramını açıklamak ve High Tech uygulamaların ...
 • Sev, Ayşin Peköz; Özgen, Aydan (Mimar Sinan Üniversitesi, 1999-05)
  Ülkemizde konut açığını kapatmak amacıyla, çeşitli toplu konutlar üretilmektedir. Bunların çoğu, taşıyıcı perde duvarlı sistemde tasarlanmakta ve bu strüktürel sistem, konut tasarımlarını doğrudan etkilemektedir. Günümüzdeki ...
 • Sökmen, Polat (Mimar Sinan Üniversitesi, 1999-05)
  Yapılı çevrenin tasarımıyla ilgili estetik öncelikli geleneksel anlayış, bir süredir köktenci bir dönüşüm geçiriyor. Kapitalist süreçler içinde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere getirilen yeni açıklamalar çerçevesinde, ...
 • Onat, Nursel (Mimar Sinan Üniversitesi, 1999-05)
  Mimarlık mikro ölçekten makro ölçeğe kadar her türlü ayrıntıyı planlama, düzenleme ve detaylandırma sanatıdır. Tüm bilgi birikimini, mantık ve yaratıcılık süzgecinden geçirip bir potaya dökme, yoğurma, yaratma işidir. Doğru ...
 • Türkmen, Muhlis (Mimar Sinan Üniversitesi, 1999-05)
  MSÜ’nin geçirdiği son mekânsal değişiklikler, Kurum’un inşai ve sosyal tarihine ait anıların, düşüncelerin tekrar gündeme gelmesine sebep olmuştur. Bugün MSÜ’nin merkez binaları olarak kullanılan Cemile ve Zekiye Sultan ...

View more